Лава на Лаву / Дивовижна Україна :: Украина :: Моя Україна :: запорожье :: Лава на Лаву :: разное

разное запорожье Украина Лава на Лаву песочница Дивовижна Україна ...Моя Україна 

Лава на Лаву

«Лава на лаву» є традиційною забавою козаків. Існує козацьке прислів’я «Той не козак, що в лаві не стояв». Козаки ставали до бою лава на лаву на великі свята – на Різдво, на Водохреща, на Масляну, на Великдень, на Покрову тощо. Вважалось на тих козаків лава яких виграла на свято буде Господнє Благословіння, тому козаки завжди залюбки ставали до лави. У кожного в лаві було своє місце, наприклад правий з лівого краю, яке передавалось від діда до батька, і до сина, онука. Ось звідки походить образлива для не знаючих народна поговірка «знати своє місце». В козацьких родах з гордістю коли хотіли похизуватись говорили: «Ми своє місце знаємо!». Це означало, що цей рід знав, що треба робити і як діяти в бою. Ось звідки витоки самоорганізації козацтва в бою. Традиція бою лава на лаву передавалась в козацьких родах – батько або дід навчали молодого козака не лише груповим способам ведення бою, але і індивідуальним. Існували і спеціальні родові техніки, які з великою таємницею передавались тільки серед родичів і заборонялось навчати представників чужих родів. Ця заборона знімалась під час війни. Вважалось, що бойовий побратим, який побував з тобою в реальному бою, є козакові за рідного брата. Ось звідки походить вислів «козацький рід», «козацькому роду нема переводу».


Моя Україна,разное,запорожье,Украина,Лава на Лаву,песочница,Дивовижна Україна


 Бій лава на лаву є цілим ритуалом, оскільки для тих хто вперше ставав до такої забави відбувалась умовна посвята у воїни. Перед лавою козаки ставали до кола і співали ритуальних пісень, які надавали певний внутрішній ритм бою і пробуджували войовничий дух у козака. У колі відбувались козацькі танці, відбувалась немов би спеціальна розминка перед боєм. Після цього козаки шикувались у лави. Шикування відбувалось в один, а інколи і в дві чи три ряди. Перед боєм відбувалось, як правило насміхання козаків однієї лави над іншою. Це був один із методів психологічної підготовки, оскільки тут важливо було зберегти душевну рівновагу і войовничий дух перед кулачним боєм. А коли козак не зумів цього зробити, то він міг стати слабкою ланкою в лаві, бо в такому бою дуже важливим було вести бій не вириваючись з групи. Після того як лави були готові до бою, лунала команда «Бій!» і обидві лави сходились в кулачному бою. Сходились, як правило, три рази. Перемагала та лава, яка більше разів перемогла. Між сходками лави відбувались індивідуальні поєдинки «навхрест» чи «на поясах», а також індивідуальні кулачні бої, за дотриманням правил яких уважно слідкували досвічені козаки. Судили лаву досвічені козаки, яких козаки вибирали самі, або лаву судили отамани громад. Порушників карали по різному. Наприклад, порушника могли відшмагати лозиною, чи викупати в річці, щоб «остудився» тощо. Але покарання не могло порушувати честь і добре ім’я козака і сприймалось, як правило, як жарт.


Моя Україна,разное,запорожье,Украина,Лава на Лаву,песочница,Дивовижна Україна


 Бій лава на лаву – є прекрасним засобом тренування навиків групового бою. Завдяки такій підготовці козаки і нащадки козаків вважались найкращими бійцями в рукопашних боях на війні. Наприклад під час Великої Вітчизняної війни в штикових і рукопашних атаках німецькі війська майже ніколи не перемагали радянські підрозділи, де були бійці, які пройшли школу боїв лава на лаву. Командуючий повітряно-десантними військами СССР В.В.Маркелов навіть в 70-80-х роках ХХ ст. сприяв тому, що десантники у своїй підготовці використовували бої лава на лаву.


Моя Україна,разное,запорожье,Украина,Лава на Лаву,песочница,Дивовижна УкраїнаОт себя добавлю : действие специфическое и не всегда понятное. Но побывать стоит .


ПодробнееЛава на лаву в Запоріжжі,People,,Лава на лаву в Запоріжжі!
Моя Україна,разное,запорожье,Украина,Лава на Лаву,песочница,Дивовижна Україна
Еще на тему
Развернуть
перевод можно?
Дрон Дрон 16.07.201416:05 ответить ссылка 0.2
«Лава на лаву»(стенка на стенку примернно) является традиционной забавой козаков. Существует козацкое пословица «Тот не козак, кто в лаве не стоял». Козаки становились к бою стенка на стенку на большие праздники - на Рождество, на Крещение, на Масленицу, на Пасху, на Покров т.п.. Считалось что те козаки которые выйграли лаву на праздник получали Господне Благословение, поэтому казаки всегда охотно становились в ряды. У каждого в лаве было свое место, например правый слева, которое передавалось от деда к отцу, и к сыну, внуку. Вот откуда происходит оскорбительна для не знающего народная поговорка «знать свое место». В козацких родах с гордостью когда хотели похвастаться говорили: «Мы свое место знаем». Это означало, что этот род знал, что надо делать и как действовать в бою. Вот откуда истоки самоорганизации казачества в бою. Традиция боя стенка на стенку передавалась в козацких родах - отец или дед учили молодого казака не только групповым способам ведения боя, но и индивидуальным. Существовали и специальные родовые техники, которые с большой тайной передавались только среди родственников и запрещалось обучать представителей чужих родов. Этот запрет снималась во время войны. Считалось, что боевой побратим, который побывал с тобой в реальном бою, является козаку за родного брата. Вот откуда происходит выражение «казацкий род», «казацкому роду нет переводу» (смысл не исчезнит не когда).
Бой стенка на стенку является целым ритуалом, поскольку для тех кто впервые становился в такой забавы проходила условное посвящение в воины. Перед строем козаки становились в круг и пели ритуальные песьни, которые довали определенный внутренний ритм боя и пробуждали воинственный дух козака. В кругу происходили козацкие танцы, происходила как бы специальная разминка перед боем. После этого козаки выстраивались в ряды. Построение происходило в один, а иногда и в два или три ряда. Перед боем происходило, как правило насмешка козаков одной лавы над другой. Это был один из методов психологической подготовки, поскольку здесь важно сохранить душевное равновесие и воинственный дух перед кулачным боем. А когда козак не умел этого делать, то он мог стать слабым звеном в лаве, потому что в таком бою очень важным было вести бой не оделяться от группы. После того как отряды были готовы к бою, звучала команда «Бой» и обе Лавы сходились в кулачном бою. Сходились, как правило, три раза. Побеждала та лава, которая больше раз победила. Между сходками ряды проходили индивидуальные поединки «накрест» или «на поясах», а также индивидуальные кулачные бои, за соблюдением правил которых внимательно следили опытные козаки. Судьями были опытные козаки, которых участники выбирали сами, или Лаву судили атаманы общин. Нарушители карались по разному. Например, нарушителя могли выпороть прутом, или искупать в реке, чтобы «охладился» . Но наказание не могло затрагивать честь и доброе имя козака и воспринималось, как правило, в шутку.
Бой Лава на Лаву - является прекрасным средством тренировки навыков группового боя. Благодаря такой подготовке козаки и потомки козаков считались лучшими бойцами в рукопашных схватках на войне. Например во время Великой Отечественной войны в штыковых и рукопашных атаках немецкие войска почти никогда не побеждали советские подразделения, где были бойцы, прошедшие школу боев Лава на Лаву. Командующий воздушно-десантными войсками СССР В.В.Маркелов даже в 70-80-х годах ХХ ст. способствовал тому, что десантники в своей подготовке использовали бои Лава на Лаву.
Реквестирую пикчу с казаком в лаве по пояс.
4441 4441 16.07.201416:29 ответить ссылка -1.9
Стенка на стенку что ли?
Примерный смысл таков.
только без мордобоя, естественно
А про мордобой никто и не говорил, старая русская забава "стенка на стенку", на ту же Масленицу, например.
Потешные бои на масленицу? вы сейчас про это написали?
c4_d c4_d 16.07.201416:57 ответить ссылка -0.2
нет, это групповой бой . Известный еще с Древней Руси. Его еще называют Штурхобочный бiй. Как перевести на русский - безпонятия . Лава на Лаву это неотъемлемая часть Запорожских козаков .
То есть потешные бои на масленицу верно? О об этом писал ещё толстой.
c4_d c4_d 16.07.201417:39 ответить ссылка -0.4
нет
да. Это оно и есть. До первой крови на широкую масленицу. Можешь пойти ещё покопать черное море.
Ну и как подобает, знай свое место.
c4_d c4_d 16.07.201421:03 ответить ссылка -0.0
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
Первые монеты Украины начали чеканить в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе. Они были введены в обращение только в 1996 году при проведении денежной реформы. В первые годы чеканки наряду со стандартными монетами на Луганском заводе были изготовлены монеты не стандартного образца - брак
подробнее»

Моя Україна разное монеты нумизматика длиннопост Дивовижна Україна

Первые монеты Украины начали чеканить в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе. Они были введены в обращение только в 1996 году при проведении денежной реформы. В первые годы чеканки наряду со стандартными монетами на Луганском заводе были изготовлены монеты не стандартного образца - брак
Т 101
ПРИЧИНА
ЛЮБИТИ
УКРАШУ
т
СТАР»ДРуЧ(»
^першим? УКРА1НЦ1
СВ1Т1
2 серед слов'ян
Швайпольт Фюль - перший друкар украУнських книжок (зпдно з 1ваном Опенком). За походженням Фюль був жмцем, який свого часу ем!грував до Полыц!. У Краков! в!н познайомився з численною на той час украУнською гр
подробнее»

Моя Україна разное песочница Україна мова Дивовижна Україна

Т 101 ПРИЧИНА ЛЮБИТИ УКРАШУ т СТАР»ДРуЧ(» ^першим? УКРА1НЦ1 СВ1Т1 2 серед слов'ян Швайпольт Фюль - перший друкар украУнських книжок (зпдно з 1ваном Опенком). За походженням Фюль був жмцем, який свого часу ем!грував до Полыц!. У Краков! в!н познайомився з численною на той час украУнською гр
Ukraine is changing,Nonprofits & Activism,Reforms Ukraine,Video on reform progress presented to the CEOs of the largest American companies that accompanied the visit of United States Secretary of Commerce Penny Pritzker.
подробнее»

Моя Україна фэндомы длинопост красотуля видео,video промо Дивовижна Україна

Ukraine is changing,Nonprofits & Activism,Reforms Ukraine,Video on reform progress presented to the CEOs of the largest American companies that accompanied the visit of United States Secretary of Commerce Penny Pritzker.
Украина, г. Запорожье, пл. Маяковского,Travel,,Sweet Production.
Услуги ФОТО-ВИДЕО.
+38-050-49-55-200
Высокое качество по доступной цене!
подробнее»

Моя Україна разное Украина запорожье Дивовижна Україна

Украина, г. Запорожье, пл. Маяковского,Travel,,Sweet Production. Услуги ФОТО-ВИДЕО. +38-050-49-55-200 Высокое качество по доступной цене!