Сторожова Застава

Подписчиков: 0     Сообщений: 5     Рейтинг постов: 19.8

Сторожова Застава длиннопост удалённое ...Моя Україна фэндомы 

У понеділок, 15-го травня відбулася презентація українського фэнтезі


«Сторожова застава» — повість Володимира Рутківського, події якої розгортаються у 1097 році,

      в стародавній Україні, на території Київській Русі,  

         куди потрапляє звичайний український п'ятикласник та стає свідком героїчних подій. 


Початкова редакція повісті була написана ще в 1986 році. Друком повість вийшла лише у 1991 році у журналі «Однокласник».

Згодом, у 2001 році повість вперше була надрукована окремою книгою у одеському видавництві "Друк".

Через декілька років, 1 вересня 2012 року, повість була надрукована також і у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га». 

Для книжкового варіанту Рутківський суттєво переробив та дописав свою книгу, додавши нові події та героїв.


Повість є лауреатом премії імені Миколи Трублаїні і премії імені Лесі Українки. а також номінантом нагороди BBC Книга року.


За мотивами повісті знято фільм:


Нижче, для ознайомлення, представлені перші 39 сторінок книги:

ПРЕЗЕНТАЦ1Я КНИГИ УТЗОНА 15 ТРАВНЯ | 18:30 КНИГАРНЯ «€» вул. ХРЕЩАТИК, 46 ЗА МОТИВАМИ «СТ0Р0Ж0В01 ЗАСТАВИ ВОЛОДИМИРА РУТК1ВСЬКОГО ЗНЯТО Ф1ЛЬМ У К1НО 3 12 ЖОВТНЯ,Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,длиннопост,удалённое
ББК 84.4 УКР6 РУО Нова повкть иеперевершеного майстра укра'шського дитячого вторичного роману Волоци.мира Рутшвською присвячена героТчним 1 маловщомим сторожам нашего прадавнього минулого. П'ятикласник Впъко Бубненко якимось дивом потрапляе у 1097-й рж, де разом з1 славетними праукраУнськими

Вивщники иовсрнулися, коли ранковс сонцелсдь-ледь визирнуло з-за верб. Повернулися без втрат. Забрьохаш з голови до и i г, стомлеш юлькадобовим безсониям, вони як з;пзли з коней, так одразу й иовалилися на столо-чсиу траву. íx навпъ запах кулешу не иривабив. Один лише довготелссий Олешко Попович

R о лад И «Кр ТутюЪсылКЛ. С т»р^*«3л Застала В його тип, за столом з товстеиних дошок, стиха перемовлялося про тось двое людей. То були старший над ридмвською сторожовою заставок) 1лля Муровець га iiaiiншомinia у Phmobî людина дщ ОвсШ. Говорив здебыыиого дщ О всi й. Невисокий, з об-личчям,

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа нув ;пд Овсш к]изь вищерблеш зуби. То;п знову вмостився поруч з Муровцем 1 зажадав: Та вже розказуй, 6а:йкало. Власнс, особливо й розиовщати шчого, вже ¡ншим, серйозним голосом почав Попович. Вщ Сули до Хорола ми нс зустрии жодноТ озброено'1 ватаги. Сам]

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа вела вигукнув, що з лк*у вихонився вершник 1 жене до Городища, мов нав1жений. За хвилину вершник уже ирогуркота по мосту через Байлс\\пв ставок \ влет¡15 у браму. Половш напали на ВоУнь! засапаним голосом вигукнув вш. Половщ пщ ВоУием! Та не кричи, —

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа Старшим нал вами буде дщ Овсш, прогри.\пв Муровень. — Слухайтесь його, як мене. Бо коли що... Що буде, вш не доказав, але й без ел!в уел знали, що Муровець м¡г нробачити будь що, окр1м боягуз-ства та испослуху. Тож глядпъ меш... про всяк випадок те раз

R о лад И «Кр ТутюЪсылКЛ. С т»р^*«3л Застала Шчого, нам з ним не первина» безтурботно вщгукнувся Олешко i поплескав коня по крутш ши1. Правда ж, Орлику? Орлик у вщиовщь дзвшко за1ржав i знову вихо-пився наперед. Протс важкий Гшдко Муровця, що радше нагадував старого тура, знову повшьно, але

R о лад И «Кр ТутюЪсылКЛ. С т»р^*«3л Застала Перед ним вщкрився безмежиий стен з блакит-ною rrpiMKoio Дншра посередине Но обидва його боки хвилями ходили пишиi очерети, a ryrri бай-раки переходили в там ж густа /йброви. Так, тут половдям шчого не вартувало шдкрасти-ся й зненацька вишрнути гид

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа Ого, сюльки Ух иабшло! — почувся за спиною голос Поповича. — Не тисяча, а добрих швтори набереться! Попм норахуемо, иетсрилячс иовш плечом Муровець. Ти краше скажи, дс нам зручшшс вдарити? 3Bic.no, де, розважливо вщказав Олешко, втппений гим, то сам 1лля

Вододицвр ?утю Ссылай. С.т<>р*ж®*а ЗастаЪй Слщом, краючи повгсря довгими мечами, нцльним гуртом летиш урусью дружинники. I, здаеться, кшця-краю ш не буде. Га це ж Муровець! злякано вигукнув один з половщв. Так, це був саме Bin могутнш ватажок нездо-лаппоТ рим¡вськоУ застави. Сюльки раз1в

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа Проте був наказ князя Вололимира ш в я кому раз1 у половсцький степ збройно не вихоплюватися... Отямся, Михтодю, — не стшьки йому, скыьки соб1 вщказав Муровець. 11свжс забув, то в заруч-никах у них Мономах1в сип княжич Святослав? I варто нам збройно

ВолодймКр ?утю Ссылай. С.т<>р*ж®*а ЗастаЪй One спльки лишилося вщ toi швгисячГ? — ра-дюно здивувався хтось i3 ри\пвц1в. — A imiii що нотонилися в очеретах? 'Га нс вол, Bin казав один з вссляр1в, забрьо- ханий, як i половщ, з голови до Hir. Хто одразу звсрнув л!воруч, той може вибратися на сухс.

Володи« Кр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа поза городами татки Горними 11 баби Пркъки ¡, три-маючись за купи, полггги униз, то й не зчуешся, як онинишся на самому дш... Чому самс цсй яр назвали Чортовим не знав ]ихто. Одш ствсрджували, бушмто назва шшла вщ того, то тут сам 6\с ногу зламае. 1нип що

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя ЗастаЪа менпмк навпъ книжку написав. Пазивасться вона «Кшпкули у Ворошвщ*. I оце знову лист вщ Костянтина Петровича. Опечатку вш иокартав хлоншв, то И мало иишуть ному про остаиш ворошвсью повини, а тод1 повщо-мив, що й цього л ¡та вони з Ганнусею збираються

Вододицвр ?y7K,gíbKj»rt. Сторожв^а Застала Семен Пилипович Врадш. Але bíh уже давно номер, а його слм'я кудись персчхала. Треба ту глм’ю розшукати, — запропонував 1гор Мороз. Може, хоч яктсь папсри у них залишилися. От-от, згодився Колько Горобчик. А поки то давайте подумаемо, де будсмо

Йододицвр Тутюъсылкп. Ст»р^*«3л ЗастаЪя Ось, — урочистим голосом почав bíh i тицьнув теку BiTbKOBi гпд nie. — Бачиш? Оце половець. A one руський BOín. Я прочитав у 616лiorcui. то гут, попал пашою Сулою, вони луже часто билися. BiTbKO довго розглядав малюнки. 3 я ко!' книжки ти Тх видрав?

ВолодймКр ТутюЪсылкЛ. Ст»р**оЗя Застала Спочатку Вггько не звернув на них шякоУ уваги. Може тому, що над Ворошвкою час вщ часу прочитали вертольоти. Лише згодом до нього дшшло, що п звуки долинали звщти, звщки долинати не повишп. А само з глибини иечсри. Впъко ошелешено втупився в куток. Там, як

Йододицвр ТутюЪсылКЛ. Ст»р^*«3л Застала Виявляеться, його якимось ливом занесло за галька галомет]йв вщ BoponißKn — туди, де мае бути брщ через Сулу. Авжеж, он вщ р1чки до ворошвського jiicy веде перешийок. А он, ген на обрп, боввашють Kpywi BopoHiBCbKoro Городища. Проте BiTbKO дивився у той

Йододицвр ТутюЪсылКЛ. Ст»р^*«3л ЗастаЪя нильним nißKOJiOM. Пападиики притискували його до болота. Давньоруський во'ш, як i ранние, наносив могул-» удари, нроте видно було, то вирватися з такого оточсиня йому буде важкувато. «Kino 3Hi.\iaioTb чи то? подумав Впъко. А ми ж шчого про цс нс знали.

Развернуть

Сторожова Застава The Stronghold Українське мистецтво українське кіно ...Моя Україна фэндомы 

Перший трейлер фільму "Сторожова Застава"

скрго У KJ но
Il ЗИЩ1				1 •<,Г:?М11Ш1ЖИ
(MCfllß	J 11 ' ' • • 0*1	[»HW rf * vi îîf 1^1 *">	К1Г !	iruMfiUlU'.
	Я1С>М1п11^Ю1	ni<uili 1I;3I IMfMHJ		ш«1Ш11нин*П
w	- -	>
	ш. . ' >;И,Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,The Stronghold,Українське мистецтво,українське кіно
Сторожова Застава - український пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 12 жовтня 2017 року. Фільм розповідає про сучасного школяра Віктора, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле — на тисячу років назад. Развернуть

Сторожова Застава кино Україна длинопост ...Моя Україна фэндомы 

Два роки підготовки, півтори тисячі фахівців, 58 знімальних змін,  спеціально збудована дерев’яна фортеця часів Київської Русі, півтори сотні унікальних костюмів, сотні кілограмів реквізиту, сотні трюків та вражаючі масштабні батальні сцени – і врешті решт зйомки першого українського фентезі про супергероїв «Сторожова застава» завершено! 
«Сторожова застава» - перший український фільм-фентезі з сучасними візуальними ефектами для широкої аудиторії, знятий за мотивами однойменної книги українського письменника Володимира Рутківського. Це історія про те, як звичайний школяр Віктор через загадковий портал часу потрапляє у загадкове минуле, де знайомиться з билинними богатирями Олешком, Іллею, Добринею і разом із ними встає на захист Сторожової застави від половців. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.

володимир руткшський
^отг)гче^,Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост


Магічний портал у світ першого українського фентезі про супергероїв «Сторожова застава» відкриється вже 22 грудня у день зимового сонцестояння! Локаціями для зйомок фільму стали українські Карпати та Скелі Довбуша, Коростишівський кар'єр, Тетерівський кіш, таємничі озера та болота, натурний майданчик кіностудії FILM.UA, де спеціально були збудовані масштабні декорації самої Сторожової застави.


Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(это не масштабная декорация)


Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(то же не она)


Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(камушки)


Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(мммммммм зеленый фон)


Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(тёти)


	> А^ч \V Ш	
	Р ^ А?	
		
Шш >1 ^ Щшл f \	/-Д	в Y*J t ^ ^ ^ * щя^Ш^ 1 Cn У,Моя Україна,фэндомы,Сторожова Застава,кино,Україна,длинопост

(дяди)


СТОРОЖОВА ЗАСТАВА

Слоган: Захисти минуле заради майбутнього

Режисер: Юрій Ковальов

Продюсер: Єгор Олесов, Юрій Прилипко

Оператор: Юрій Король

У ролях: Даниіл Каменський, Єва Кошева, Роман Луцький, Олег Волощенко, Олександр Комаров, Георгій Дерев'янський, Слава Красовська, Наталя Сумська, , Ержан Нуримбет, Ерболат Тогузаков, Іван Денисенко, Олег Михайлюта

Жанр: пригоди, фентезі

Дата релізу: 22 грудня 2016

Хронометраж: 100 хв

Країна: Україна

Виробництво: Kinorob

 Я у захвоті!!!!


Развернуть

Сторожова Застава фыльм фентезы трейлер Фільм фентезі Українське мистецтво ...Моя Україна фэндомы 

Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме Сторожова Застава (+5 картинок, рейтинг 19.8 - Сторожова Застава)