разное верования демонология книги картинки длиннопост Дивовижна Україна ...Моя Україна 

Колись давно обговорювали Характерників і я згадав книгу про слов'янську, і зокрема українську, демонологію, а також пообіцяв, що якщо знайду - то викладу її. Минав час, я зовсім про це забув, та ненадовго.

Книга 1991 року випуску, авторство статей в ній належить різним дослідникам. Тому деякі розділи написані українською, а деякі російською мовами. "Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія". Гол. редактор Пономарьова А.П. 1991

Усі лінки на книги в кінці замітки.

---------------------------------

Когда-то давно обсуждали Характерников и я упомянул книжку о славянской, и в частности украинской, демонологии, а так же пообещал, если найду - выложить ее. Прошло время, я совсем об этом забыл, но не надолго.
Книжка 1991 года выпуска, авторство глав-статей принадлежит разным людям, исследователям. Потому некоторые главы написаны на украинском, некоторые на русском языках. "Украинцы народные верования, поверья, демонология". Гл. редактор Пономарева А.П. 1991.

Все линки на книги в конце поста.


Моя Україна,разное,верования,демонология,книги,картинки,длиннопост,Дивовижна Україна

У книзі є ілюстрації (щоправда мало, одна на розділ), а також деякі дуже цікаві моменти, як то перехід від паганізму до християнства та сінергія обрядів, що вийшла з цього.

---------------------------------

В книге есть иллюстрации (правда одна на главу), а так же некоторые очень интересные моменты, как описание перехода от язычества к христианству, и синергия обрядов, получившаяся из этого.

*	фр. рыльскип *
К курению уттснрю нагоднсю мировоззрения
Мне хочется поделиться с читателями некоторыми наблюдениями и заметками, касающимися мировоззрения украинского народа. Не претендуя на систематический обзор народного мировоззрения, я ограничусь опытом приведения в некоторый порядок моих

* в.м.гндтюк *
Остт тедхтщяшщт)
тНХнаго сШот?щ/ наших гггедув
I
Наил давш предки були з огляду на вipy панте'юти. Вони в1рили, що ввесь св1т, небо, повгаря й уся земля заповнен) богами та що вся природа жива, повна всякого дива, а в нж усе думае й говорить наршш з людьми та богами. На чсл1

Також цікава власне "демонологія", розділ де описана різна нечиста сила, в яку вірили наші предки

---------------------------------

Также интересна собственно "демонология", раздел где описана различная нечисть, в которую верили наши предки.

набрала глыны та змазала дил. Мертвяка заховалы. Прышшю вин у ночи пид викно. каже: «Подай мою землю!» «Так не мае, я вымазала всю на дил». «Де хоч веры, а давай. То не тоби дано зелии, а мен и. так не за й май». У йеи осталось т/юхы глыны, вона од несла и высыпала ему на гриб. Вин опять прыходыть


Книга у форматі DJVU, більшість читалок відкривають такий формат. На комп'ютері потрібно встановити програму Win DJVU або ж конвертувати файл в PDF, на щастя Google видасть вам, як це зробити

P.S.: Поки шукав цю книгу, знайшов ще одну, досить цікаву і з цієї теми "Народна демонологія та міфоритуальна традиція слов'ян" Л.Н. Виноградова 2000, а також замітки про ще одну книгу, яку я колись бачив, та не можу знайти в електронному вигляді. Хто знайде - тому плюсів. Книга називається "Къ народной демонологіи" автор Каминскій В. 1906 року випуску. Нижче вирізка з неї, що була опублікована в науковому журналі.

---------------------------------

Книга в формате DJVU, большинство читалок такой формат открывает. На компе нужно установить программу Win DJVU или конвертнуть файл в PDF, благо Google расскажет, как это сделать.
P.S.: Пока искал эту книгу, нашел еще одну, достаточно интересную книгу по этой тематике "Народная демонология и мифоритуальная традиция славян" Л.Н. Виноградова 2000, а так же упоминание одной книги, которую я когда-то даже видел, но найти в электронном виде не сумел. Кто найдет - тому плюсов. Книга называется "Къ народной демонологiи" автор Каминскiй В. год выпуска 1906. Ниже вырезка из нее, которая была опубликована в научном журнале.

Къ народной демонолопи. (Изъ с. Косарева, Дубенскаго у. Волын. губ.) Среди разнообразныхъ повЪрШ, сохраняющихся среди простого народа на Волыни, едва ли не самымъ интересным! но существу и обильнымъ но разсказамь разнаго рода, его иллюстрирующимъ, следует ь считать вЬрзваше въ непосредственное

Посилання на книги/Линки на книги:

Українці. Народні вірування, повір'я, демонологія.djvu

Народная демонология и мифоритуальная традиция славян.pdf

Развернуть