...Моя Україна фэндомы 

Забезпечення поширення коронавірусу

ш
ХЕРСОНСЬКА МI С Ь К А РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ мюького голови
13.03.2020
№ 56 р
Про оргашзацшш заходи ¡з запобп ання поширенню коронов1русу та введения деяких обмежувальних заход1в у Херсонськ1й мюькш рад1
На виконанна^-неетагюви—Ка&«ечу_\'1инстр1в Укргш^-втЯТЖ2020 &^2т1 «Про забезпечення
Развернуть